Gå til innhold

Avtale med Helse Midt-Norge RHF for 2018-2021

Selli Rehabiliteringssenter har inngått avtale med Helse Midt-Norge RHF om levering av rehabiliteringstjenester fra 2018 til 2021 innen følgende delytelser:

 

Delytelse A – Brudd- og slitasjeskader, 5 dagplasser og 5 døgnplasser

Delytelse C – Amputasjoner, 2 døgnplasser, 2 dagplasser

Delytelse E – Kreftsykdom, 3 døgnplasser

Delytelse H – Hjertesykdommer, 5 døgnplasser

Delytelse I – Lungesykdommer, 8 døgnplasser

Delytelse O – Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling, 4 døgnplasser

 

Avtalens omfang er på 27 døgnplasser 365 dager i året og 7 dagplasser 225 dager i året.