Gå til innhold

Brukerutvalg

Brukerutvalget består av personer med erfaring fra Selli Rehabiliteringssenter eller andre helseinstitusjoner og som har tilknytning til de diagnosegruppene som Selli behandler.
Noen av de viktigste oppgavene til brukerutvalget er å ivareta pasientenes og deres pårørendes behov. Brukerutvalget er et rådgivende organ til ledelsen ved Selli.
Brukerutvalget ved Selli Rehabiliteringssenter er et frittstående, uavhengig organ.

Medlemmene er pålagt taushetsplikt.

 

 

Henvend deg i resepsjonen eller ring 72 83 43 00 for å få kontaktinformasjon til brukerutvalget ved Selli Rehabiliteringssenter.