Gå til innhold

Driftsavtale Helse-Midt

Selli Rehabiliteringssenter har inngått avtale med Helse Midt-Norge RHF om levering av rehabiliteringstjenester fra 2014 til 2017.

Vi kan tilby rehabiliteringstjenester til følgende diagnosegrupper:

  • Pasienter som har gjennomgått større operasjoner og som har skader i muskel- og skjelettsystemet (ortopedi).
  • Pasienter som har gjennomgått større bløtdelskirurgiske operasjoner, herunder kreft.
  • Kreftpasienter som ikke er operert.
  • Pasienter med sykdommer i lunge- og luftveier, herunder astma og KOLS.
  • Pasienter med hjerte- og karsykdommer, herunder hjertekirurgi.

Rehabiliteringen for KOLS-pasienter er organisert som programopphold.

 

Avtalens omfang er på 25 døgnplasser 365 dager i året samt 11 dagplasser 225 dager i året.