Gå til innhold

Kompetanse

Vi har bred kompetanse og vårt tverrfaglige team består blant annet av:

  • Fysioterapeuter
  • Sykepleiere
  • Hjelpepleiere
  • Ortoped
  • Lungelege
  • Allmennlege
  • Psykiatrisk sykepleier
  • Ernæringsfysiolog
  • Sosionom (på konsulentbasis)
  • Helsesekretær

Vi veileder også turnuskandidater, samt driver praksisundervisning av fysioterapistudenter i grunnutdannelsen.