Gå til innhold

For leger

 

Henvisninger til Regionalt Henvisningsmottak

Det gamle henvisningsskjemaet skal ikke lenger benyttes. ReHR oppfordrer alle samarbeidspartnere til å sende henvisninger elektronisk på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige tjenester ved helseforetaket.

 

Elektronisk adresse til ReHR: Søk på NHN adresseregister, benytt frisøk, eller finn ReHR som en tjeneste publisert under Helse Nord-Trøndelag HF, sykehuset Levanger.

 

 

Vi kan tilby rehabiliteringstjenester til følgende diagnosegrupper:

  • Pasienter som har gjennomgått større operasjoner og som har skader i muskel- og skjelettsystemet (ortopedi).
  • Pasienter som har gjennomgått større bløtdelskirurgiske operasjoner, herunder kreft.
  • Kreftpasienter som ikke er operert.
  • Pasienter med sykdommer i lunge- og luftveier, herunder astma og KOLS.
  • Pasienter med hjerte- og karsykdommer, herunder hjertekirurgi.

Vi kan tilby både døgn- og dagrehabilitering.