Gå til innhold

For leger

 

Henvisninger til Regionalt Henvisningsmottak

Det gamle henvisningsskjemaet skal ikke lenger benyttes. ReHR oppfordrer alle samarbeidspartnere til å sende henvisninger elektronisk på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige tjenester ved helseforetaket.

 

Elektronisk adresse til ReHR: Søk på NHN adresseregister, benytt frisøk, eller finn ReHR som en tjeneste publisert under Helse Nord-Trøndelag HF, sykehuset Levanger.

 

 

Vi kan tilby rehabiliteringstjenester til følgende diagnosegrupper:

  • Brudd- og slitasjeskader, 5 dagplasser og 5 døgnplasser
  • Amputasjoner, 2 døgnplasser, 2 dagplasser
  • Kreftsykdom, 3 døgnplasser
  • Hjertesykdommer, 5 døgnplasser
  • Lungesykdommer, 8 døgnplasser
  • Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling, 4 døgnplasser