Gå til innhold

For sykehus

  Telefonnummer til inntakskontoret er: 72 83 43 25

            Åpningstid: 0730-1500

 

Henvisninger fra sykehusavdelinger mottas direkte over telefon.

 

Vi ønsker svar på følgende opplysninger ved henvendelse.

 

Det må komme frem i epikrisen at pasienten søkes inn til opphold ved Selli Rehabiliteringssenter.

Hvis ikke må dette skjemaet fylles ut.

 

HER-id Selli Rehabiliteringssenter: 88409

 

Vi kan tilby døgn- og dagrehabilitering til følgende diagnosegrupper:

 

  • Pasienter som har gjennomgått større operasjoner og som har skader i muskel- og skjelettsystemet (ortopedi).
  • Pasienter som har gjennomgått større bløtdelskirurgiske operasjoner, herunder kreft.
  • Kreftpasienter som ikke er operert.
  • Pasienter med sykdommer i lunge- og luftveier, herunder astma og KOLS.
  • Pasienter med hjerte- og karsykdommer, herunder hjertekirurgi.