Gå til innhold

For sykehus

  Telefonnummer til inntakskontoret er: 72 83 43 25

            Åpningstid: 0730-1430

 

Henvisninger fra sykehusavdelinger mottas direkte over telefon.

 

Vi ønsker svar på følgende opplysninger ved henvendelse.

 

Det må komme frem i epikrisen at pasienten søkes inn til opphold ved Selli Rehabiliteringssenter.

Hvis ikke må dette skjemaet fylles ut.

 

HER-id Selli Rehabiliteringssenter: 88409

 

Vi kan tilby rehabiliteringstjenester til følgende diagnosegrupper:

 

  • Brudd- og slitasjeskader, 5 dagplasser og 5 døgnplasser
  • Amputasjoner, 2 døgnplasser, 2 dagplasser
  • Kreftsykdom, 3 døgnplasser
  • Hjertesykdommer, 5 døgnplasser
  • Lungesykdommer, 8 døgnplasser
  • Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling, 4 døgnplasser