Gå til innhold

Informasjon til pasienter, samarbeidspartnere, pårørende og andre besøkende angående Koronavirus

15. mai 2020


Informasjonsskriv til våre pasienter, samarbeidspartnere, pårørende og andre besøkende til Selli Rehabiliteringssenter.

 

Vi på Selli Rehabiliteringssenter følger Folkehelseinstituttets råd om håndtering av Koronavirus.

Rådene endres ut fra endringer i smittespredning og kunnskap om viruset.

For oppdatert informasjon se www.fhi.no  og  www.helsenorge.no.

 

  • Dersom du har fått innvilget opphold eller har fått bekreftet oppstartsdato for opphold ved Selli Rehabiliteringssenter og tror du kan være smittet av Koronavirus, har luftveissymptomer / forkjølelse, vondt i halsen, magesmerter, plutselig nedsatt smak og luktesans, har vært i nærkontakt med mistenkt / bekreftet smittet eller har vært utenlands de siste 14 dager – så ber vi deg holde deg hjemme og ta kontakt med institusjonen på tlf. 72834300.

 

  • I spesialisthelsetjenesten gjelder fortsatt adgangskontroll ved institusjonene. Ved Selli Rehabiliteringssenter vil dette si at besøkende ikke er tillatt inne på institusjonen. Det er imidlertid tillatt å ta imot besøk i uteområdet dersom man overholder retningslinjene for smittevern. Det må da tilrettelegges slik at det er mulig å holde 2 meters avstand, samt påse at håndhygiene blir utført. Helsedirektoratet arbeider for tiden med en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud, slik at pasienter kan få et dagtilbud ved institusjonen, samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas. Folkehelseinstituttet vil levere faglig innhold til veilederen. Veilederen blir publisert her så snart anbefalingene er klare.

 

  • Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter.Som et ledd i å forebygge smittespredning, har vi inndelt pasienter og ansatte i kohortgrupper. Dette gjelder i treningssituasjoner, undervisning, ved romplassering og bespisning i matsal. I slike situasjoner der man er sammen i lenger enn 15 minutter, skal det være en avstand på minimum 2 meter. For øvrig gjelder anbefalinger om avstand på over 1 meter dersom man skal være sammen i mindre enn 15 minutter.

 

  • Ellers minner vi om god hånd- og hostehygiene.

 

  • Vi håper alle har forståelse for nødvendigheten av å iverksette disse tiltakene for å kunne opprettholde et så godt tilbud som mulig og samtidig verne om pasienter og ansatte. På forhånd takk for din innsats med å forebygge smitte ved institusjonen😊

 

Vi ønsker velkommen til et fremgangsrikt og hyggelig opphold her på Selli Rehabiliteringssenter.