Gå til innhold

For leger

 

Henvisninger til Regional vurderingsenhet

Det gamle henvisningsskjemaet skal ikke lenger benyttes. RVE oppfordrer alle samarbeidspartnere til å sende henvisninger elektronisk på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige tjenester ved helseforetaket.

 

Elektronisk adresse til RVE: Søk på NHN adresseregister, benytt frisøk, eller finn Regional vurderingsenhet som en tjeneste publisert under Helse Nord-Trøndelag HF, sykehuset Levanger.

 

 

Vi kan tilby rehabiliteringstjenester til følgende diagnosegrupper:

  • Brudd- og slitasjeskader, 8 døgnplasser, 4 dagplasser
  • Amputasjoner, 4 døgnplasser, 0,5 dagplass
  • Kreftsykdom, 3 døgnplasser, 0,5 dagplass
  • Hjertesykdommer, 4,5 døgnplasser, 1 dagplass
  • Lungesykdommer, 3 døgnplasser
  • Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling, 4 døgnplasser, 1 dagplass