Gå til innhold

Om Selli

Selli Rehabiliteringssenter AS i korte trekk fra 1953 til i dag

 

Eiendommen ble første gang brukt i vikingtiden. Det er spor etter flere graver i nærområdet.

 

Sellis nåværende historie, starter like etter krigen og har sitt utspring i at det ble bestemt at det skulle bygges en stor sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede i Klæbu.

Institusjonen fikk navnet Klæbu Pleie og Arbeidshjem, men skiftet senere navn til Hallsetheimen.

I forbindelse med dette ble gården Halset ekspropriert.

Martin og Kristine Selli som drev gården Halset kjøpte da en eiendom i sentrum hvor Selli nå ligger og etablerte i 1953 pensjonat og kafé her.

Dette drev de frem til 1966.

Bilde1

 

Jostein Selli, sønn av Martin og Kristine, kjøpte eiendommen i 1966 og driften gikk som vanlig fram til 1972/73, da det ble satt i gang med byggetrinn to. Byggetrinn to ble bygget som sykehjem og sto ferdig i 1974.

 

Bilde2

 

15. november 1975 ble institusjonen godkjent som rekonvalesenthjem i gruppe 1. Pasientgrunnlaget var mennesker som trengte rekreasjon, og en stor del av disse kom tilbake år etter år.

 

Et økende behov for mer fysikalsk behandling og trening førte til at det i 1984 ble bygget et tredje byggetrinn med fysikalsk behandlingsavdeling, trenings-basseng, fem pasientrom og en leilighet.

 

I 1991 kom det nye forskrifter til rekonvalesenthjem og kurbad.

Alle institusjoner måtte søke om ny status og godkjenning. Selli ble godkjent som opptreningsinstitusjon i gruppe 1 1. januar 1992.

 

Byggetrinn fire med peisestue, røykerom (FY DA) vårt nåværende bibliotek og åtte pasientrom ble tatt i bruk 15. februar 1992.

 

 

Bilde3

 

Byggetrinn fem ble ferdigstillt i 2004, og inneholdt ny gymsal, samt 26 pasientrom som tilfredsstiller de ønsker og krav som dagens pasienter har.

 

 

Bilde4

 

Fra 1. januar 2006 har Selli driftet etter avtale med Helse Midt-Norge RHF og inngår som en del av rehabiliteringstilbudet på spesialisthelsetjenestenivå i regionen.

 

De siste 30 år har vært en aktiv periode for Selli og vi håper og tror at behovet for våre tjenester også vil være tilstede i fremtiden.