Gå til innhold

Behandlingen hos oss

Selli Rehabiliteringssenter er et ledd i den totale behandlingskjeden innen rehabilitering
i spesialisthelsetjenesten for ulike sykdomsgrupper.


 

 

Institusjonen har som mål å bedre pasientenes funksjonsnivå, bidra til å hindre
tilbakefall av sykdom/skade og bedre mulighetene til egenomsorg.

 

Tverrfaglighet

Selli Rehabiliteringssenter tilbyr døgn- og dagrehabilitering til pasienter med behov for spesialisert rehabilitering.

 

Hos oss vil du få et tverrfaglig spesialisert behandlingsforløp, der du som pasient står i sentrum. Vi tilstreber at du skal oppleve kvalitet i tjenestene, omsorg og høy grad av service. Det er utarbeidet et standardisert tverrfaglig rehabiliteringsprogram, men opplegget utvikles og tilpasses i samarbeid med den enkelte pasient.

 

Ønsker du å bli mer kjent med hvilket behandlingsforløp vi kan tilby til de ulike diagnosegruppene kan du klikke deg inn på ikonene nedenfor.

 

Kosthold

Vi har eget kjøkken som lager god, hjemmelaget og ernæringsmessig riktig mat. Maten er basert på et sunt og godt norsk kosthold, og vi tilstreber å bruke gode, lokale råvarer samt å lage maten mest mulig fra bunnen av. Vi har god erfaring med dietter.

 

Trening

Gjennom trening, økt kunnskap og motivasjon håper vi at du skal få bedre forutsetninger for god funksjon i dagliglivet.

Treningen foregår både individuelt og i grupper, og vi legger til rette for at pasientene skal oppnå en størst mulig grad av selvhjulpenhet.