Gå til innhold

For sykehus

  Telefonnummer til inntakskontoret er: 72 83 43 25

            Åpningstid: 0730-1430

 

Henvisninger fra sykehusavdelinger mottas direkte over telefon.

 

Vi ønsker svar på følgende opplysninger ved henvendelse.

 

Virksomhet: Selli Rehabiliteringssenter, HER-id 88409

Kommunikasjonspart: Fysikalsk medisin og rehabilitering, HER-id 135003

 

Vi kan tilby rehabiliteringstjenester til følgende diagnosegrupper:

 

  • Brudd- og slitasjeskader, 8 døgnplasser, 4 dagplasser
  • Amputasjoner, 4 døgnplasser, 0,5 dagplass
  • Kreftsykdom, 3 døgnplasser, 0,5 dagplass
  • Hjertesykdommer, 4,5 døgnplasser, 1 dagplass
  • Lungesykdommer, 3 døgnplasser
  • Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling, 4 døgnplasser, 1 dagplass