Gå til innhold

Lungesykdommer

I samarbeid med Lungeavdelingen ved St. Olavs Hospital og Astma- og allergiforbundet tilbyr vi rehabilitering til kronisk lungesyke. Pasientene vil bli tatt inn i grupper på 6– 10 personer og oppholdet går over 4 uker for nye grupper og 3 uker for oppfølgingsgrupper.
Under oppholdet deltar pasienten i undervisning av lege, sykepleier, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut, kokk samt prest og likemann. Der blir det undervist/ instruert i sykdomslære, medisinbruk, anfallsmestring, treningslære, avspenning, kosthold og ved behov røykekutt.
Pasienten får informasjon om trygderettigheter og individuell oppfølging ved behov.
Pasientens funksjonsnivå måles gjennom fysiske tester og spirometri. Videre deltar pasienten i KOLS treningsgruppe i gymsal og eventuelt bassengtrening under veiledning av fysioterapeut med hovedvekt på forbedring av allmenn fysisk funksjon.

 

Lungerehabilitering 1. halvdel 2017

Uke Gruppe Dato
1-5 Ny gruppe 1  04.01.17- 01.02.17
5-8 Oppfølgingsgruppe 1  01.02.17- 22.02.17
16-20 Ny gruppe 2  18.04.17- 16.05.17
20-24 Ny gruppe 3  18.05.17- 15.06.17

 

Lungerehabilitering 2. halvdel 2017

Uke Gruppe Dato
34-37 Oppfølgingsgruppe 2  23.08.17- 13.09.17
37-41 Ny gruppe 4  13.09.17- 11.10.17
41-45 Mixgruppe  11.10.17- 08.11.17

 

Vi tilbyr også individuell tverrfaglig spesialisert rehabilitering for lungesyke. Både som dag- og døgnopphold.