Gå til innhold

Ortopedi

Vi tilbyr individuelle opphold til pasienter med ortopediske lidelser, der målsettingen er å gjenvinne best mulig funksjon samt å oppnå mest mulig selvhjulpenhet i dagliglivet.

 • Postoperativ rehabilitering etter hofte og kneprotese samt bruddskader og andre ortopediske operasjoner
 • Bruddskader i lårhals, bekken, rygg og lårbein
 • Spondylolistese og stenoser i rygg
 • Multitraumer, kompliserte brudd

Ved oppstart av oppholdet gjennomføres det en individuell samtale for å kartlegge sykdomsforløpet, nåværende status, behov/ønsker og mål for oppholdet.

 • Fysisk funksjon kartlegges og individuell rehabiliteringsplan utarbeides
 • Tverrfaglig team: fysioterapeut, sykepleier, hjelpepleier, lege og ved behov psykiatrisk sykepleier
 • Individuell behandling på benk
 • Gruppetrening i gymsal
 • Bassengtrening
 • Undervisning
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten.