Gå til innhold

Informasjon til pasienter, samarbeidspartnere, pårørende og andre besøkende angående Koronavirus

26. november 2020


Informasjonsskriv til våre pasienter, samarbeidspartnere, pårørende og andre besøkende til Selli Rehabiliteringssenter.

 

Vi på Selli Rehabiliteringssenter følger Folkehelseinstituttets råd om håndtering av Koronavirus.

Rådene endres ut fra endringer i smittespredning og kunnskap om viruset.

For oppdatert informasjon se www.fhi.no  og  www.helsenorge.no.

 

  • Dersom du har fått innvilget opphold eller har fått bekreftet oppstartsdato for opphold ved Selli Rehabiliteringssenter og tror du kan være smittet av Koronavirus, har luftveissymptomer / forkjølelse, vondt i halsen, magesmerter, plutselig nedsatt smak og luktesans, har vært i nærkontakt med mistenkt / bekreftet smittet eller har vært utenlands de siste 14 dager – så ber vi deg holde deg hjemme og ta kontakt med institusjonen på tlf. 72834300.

 

  • Det er ikke tillatt å ta imot besøk ved institusjonen.
    Uteområdet kan imidlertid fritt benyttes til besøk, uten at man trenger å gjøre avtale med sykepleieavdelingen. Avstandsbestemmelsene gjelder fortsatt.

 

  • Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Som et ledd i å forebygge smittespredning, har vi inndelt pasienter og ansatte i kohortgrupper. Dette gjelder i treningssituasjoner, undervisning, ved romplassering og bespisning i matsal. Vi tilstreber å legge til rette slik at vi klarer å holde to meters avstand.

 

  • Vi har fokus på god hånd- og hostehygiene.

 

  • Vi håper alle har forståelse for nødvendigheten av å iverksette disse tiltakene for å kunne opprettholde et så godt tilbud som mulig og samtidig verne om pasienter og ansatte. På forhånd takk for din innsats med å forebygge smitte ved institusjonen?

 

Vi ønsker velkommen til et fremgangsrikt og hyggelig opphold her på Selli Rehabiliteringssenter.