Gå til innhold

Informasjon til pasienter, samarbeidspartnere, pårørende og andre besøkende angående Koronavirus

5. januar 2022


Informasjonsskriv til våre pasienter, samarbeidspartnere, pårørende og andre besøkende til Selli Rehabiliteringssenter.

 

Vi på Selli Rehabiliteringssenter følger Folkehelseinstituttets råd om håndtering av Koronavirus.

Rådene endres ut fra endringer i smittespredning og kunnskap om viruset.

For oppdatert informasjon se www.fhi.no  og  www.helsenorge.no.

 

Gjeldende retningslinjer fra 05.01.22

 

 • Dersom du har fått innvilget opphold eller har fått bekreftet oppstartsdato for opphold ved Selli Rehabiliteringssenter og tror du kan være smittet av Koronavirus, har luftveissymptomer / forkjølelse, vondt i halsen, magesmerter, plutselig nedsatt smak og luktesans, har vært i nærkontakt med mistenkt / bekreftet smittet i løpet av de siste 14 dager – så ber vi deg holde deg hjemme og ta kontakt med institusjonen på tlf. 72834300.

 

 • Angående besøk
  • Vi oppfordrer på det sterkeste å unngå besøk inne på institusjonen i denne perioden så fremt det ikke oppleves som høyst nødvendig mtp. helsehjelpen.
  • Det er tillatt med to besøk i uka (inntil tre besøkende)
  • Besøkstiden er 1500-2000 i ukedagene og 1000-2000 i helgene
  • Gi beskjed til sykepleieavdelingen senest dagen før besøket (navn og telefonnummer til besøkende, dato og tidspunkt for besøk)
  • Besøkende med luftveissymptomer har ikke adgang til institusjonen.
  • Eventuelle besøkende skal benytte munnbind.
  • Besøket foregår på pasientrom.
  • Besøkende har ikke anledning til å kjøpe middag eller forsyne seg av den selvbetjente kaffedisken.

 

 • Vi har fokus på god hånd- og hostehygiene.

 

 • Vi håper alle har forståelse for nødvendigheten av å iverksette disse tiltakene for å kunne opprettholde et så godt tilbud som mulig og samtidig verne om pasienter og ansatte. På forhånd takk for din innsats med å forebygge smitte ved institusjonen?

 

Vi ønsker velkommen til et fremgangsrikt og hyggelig opphold her på Selli Rehabiliteringssenter.