Gå til innhold

Informasjon til pasienter, samarbeidspartnere, pårørende og andre besøkende angående Koronavirus

20. september 2022


Informasjonsskriv til våre pasienter, samarbeidspartnere, pårørende og andre besøkende til Selli Rehabiliteringssenter.

 

Vi på Selli Rehabiliteringssenter følger Folkehelseinstituttets råd om håndtering av Koronavirus.

Rådene endres ut fra endringer i smittespredning og kunnskap om viruset.

For oppdatert informasjon se www.fhi.no  og  www.helsenorge.no.

 

Gjeldende retningslinjer fra 01.01.24

 

  • Angående besøk
    • Besøkstiden er 1500-2100 i ukedagene og 1000-2100 i helgene
    • Besøkende med luftveissymptomer har ikke adgang til institusjonen.
    • Besøket foregår på pasientrom, evt. ute
  • Vi har fokus på god hånd- og hostehygiene.

 

  • Vi håper alle har forståelse for nødvendigheten av å iverksette disse tiltakene for å kunne opprettholde et så godt tilbud som mulig og samtidig verne om pasienter og ansatte. På forhånd takk for din innsats med å forebygge smitte ved institusjonen?

 

Vi ønsker velkommen til et fremgangsrikt og hyggelig opphold her på Selli Rehabiliteringssenter.