Gå til innhold

Avtale med Helse Midt-Norge RHF for 2018-2021

Selli Rehabiliteringssenter har inngått avtale med Helse Midt-Norge RHF om levering av tverrfaglig spesialiserte rehabiliteringstjenester i perioden 2018 til 2021.

 

Følgende delytelser og omfang gjelder for 2021:

 

Delytelse A – Brudd- og slitasjeskader, 8 døgnplasser og 6 dagplasser

Delytelse C – Amputasjoner, 4 døgnplasser og 1 dagplass

Delytelse E – Kreftsykdom, 3 døgnplasser

Delytelse H – Hjertesykdommer, 5 døgnplasser

Delytelse I – Lungesykdommer, 4 døgnplasser

Delytelse O – Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling, 4 døgnplasser

 

Avtalens omfang er på 28 døgnplasser 365 dager i året og 7 dagplasser 225 dager i året.