Gå til innhold

Selvbetalende

Vi tilbyr også opphold til pasienter som ønsker å betale selv.

Dette gjelder pasienter med diagnoser som faller utenfor vår driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF.

 

Prisen for et selvbetalende opphold er kr. 1990,- pr. døgn.

 

For dette inngår fullpensjon.

 

Du blir tildelt en primærfysioterapeut. Sammen setter dere opp mål for oppholdet. Behandlingen er organisert som gruppetrening i gymsal og basseng samt individuell behandling på benk.

Ta med badetøy dersom du ønsker trening i varmtvannsbasseng.

 

Du vil få tildelt enerom med dusj og toalett. Du bestemmer selv hvilken dag du ønsker å starte og avslutte oppholdet.

 

Vi regner med at du som vil benytte deg av dette er
selvhjulpen i daglige aktiviteter som forflytning og personlig hygiene.