Gå til innhold

Avtale med Helse Midt-Norge RHF for 2024

Selli Rehabiliteringssenter har inngått avtale med Helse Midt-Norge RHF om levering av tverrfaglig spesialiserte rehabiliteringstjenester i 2024.

 

Følgende delytelser og omfang gjelder for 2024:

 

Delytelse A – Brudd- og slitasjeskader, 8 døgnplasser og 4 dagplasser

Delytelse C – Amputasjoner, 4 døgnplasser og 0,5 dagplass

Delytelse E – Kreftsykdom, 3 døgnplasser og 0,5 dagplass

Delytelse H – Hjertesykdommer, 4,5 døgnplasser og 1 dagplass

Delytelse I – Lungesykdommer, 3 døgnplasser

Delytelse O – Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling, 4 døgnplasser og 1 dagplass

 

Avtalens omfang er på 26,5 døgnplasser 365 dager i året og 7 dagplasser 225 dager i året.