Gå til innhold

Avtale med Helse Midt-Norge RHF for 2023

Selli Rehabiliteringssenter har inngått avtale med Helse Midt-Norge RHF om levering av tverrfaglig spesialiserte rehabiliteringstjenester i 2023.

 

Følgende delytelser og omfang gjelder for 2023:

 

Delytelse A – Brudd- og slitasjeskader, 8 døgnplasser og 5 dagplasser

Delytelse C – Amputasjoner, 4 døgnplasser og 0,5 dagplass

Delytelse E – Kreftsykdom, 3 døgnplasser og 0,5 dagplass

Delytelse H – Hjertesykdommer, 5 døgnplasser og 0,5 dagplass

Delytelse I – Lungesykdommer, 4 døgnplasser

Delytelse O – Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling, 4 døgnplasser og 0,5 dagplass

 

Avtalens omfang er på 28 døgnplasser 365 dager i året og 7 dagplasser 225 dager i året.

2 dagplasser er fordelt mellom delytelse C, E, H og O.