Gå til innhold

Kvalitetspolitikk

Selli rehabiliteringssenter AS skal gjennom kvalitet fremstå som det naturlige valg for rehabilitering av pasienter. Alt arbeid som utføres skal gi uttrykk for kvalitet.
På denne måten vil vi vinne og opprettholde våre kunders tillit til oss som leverandør og samarbeidspartner.
Kvalitet er vårt middel for lønnsom drift.

Dette søker vi å oppnå gjennom følgende delmål:

  • Ledergruppen trekker opp hovedretningslinjer for kvalitetsarbeidet.
  • Kvalitets-krav og mål settes innenfor alle avdelinger og evalueres jevnlig. Kvalitets-krav og mål skal gjenspeile kvalitetspolitikken.
  • Kvalitetssystemet tilfredsstiller NS-ISO 9001:2015, men er ikke begrenset av denne standard.
  • Kvalitetssystemet er dokumentert og revideres planmessig.
  • Gjennom kompetanseheving sørger vi for at ledere og medarbeidere er kvalifisert til å ivareta sine arbeidsoppgaver.
  • Mottakelsen er planlagt og forberedt før pasienten kommer.
  • Alle pasienter får tilpasset et individuelt behandlingsopplegg basert på målsettinger og funksjonsnivå. Opplegget utarbeides av det tverrfaglige teamet i samråd med pasienten.
  • Ved utskrivning får pasienten råd om videre medisinsk oppfølging.
  • Det sendes epikrise og tilråding vedrørende fortsatt behandlings- og opptreningsprogram til henvisende lege og til pasientens fastlege. Pasienten få kopi av epikrisen.