Gå til innhold

Kompetanse

Vi har bred kompetanse og vårt tverrfaglige team består blant annet av:

  • Fysioterapeuter
  • Sykepleiere
  • Hjelpepleiere
  • Ortopedisk kirurg
  • Spesialist i lungesykdommer og indremedisin
  • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
  • Psykiatrisk sykepleier
  • Sosionom (på konsulentbasis)
  • Helsesekretær

I tillegg har vi tett dialog med ortopediingeniør fra Trøndelag Ortopediske Verksted

 

Vi veileder også turnuskandidater, samt driver praksisundervisning av fysioterapistudenter i grunnutdannelsen.