Gå til innhold

Kvalitetssikring

Selli Rehabiliteringssenter AS ble i 1998, som aller første helseinstitusjon i Norge ISO-sertifisert. Sertifiseringen vi har er NS-EN ISO 9001:2015.

Innføring av et dokumentert kvalitetssystem har vært et målrettet arbeid for institusjonen siden 1994, og arbeidet har skjedd med rådgiving fra Det Norske Veritas. Vi har fortløpende kontrakt med Det Norske Veritas om periodiske systemrevisjoner og resertifisering av vårt kvalitetssystem.

 

Våre prosedyrer legger forholdene til rette for at alle oppgaver som har innvirkning på kvalitet er effektive og utføres konsekvent. Systemet er gjenstand for kontinuerlig forbedring, basert på tilbakemelding fra pasienter, samarbeidspartnere og våre egne målsettinger.