Gå til innhold

Amputasjoner

Hvem kan søke?

Pasienter kan søkes inn til opphold hos oss enten via sykehus eller fastlege.

 

Vi tilbyr individuelle opphold til pasienter med amputasjoner i underekstremitet.

 

Oppholdets varighet

Oppholdets varighet tilpasses individuelt ut fra mål og behov og vurderes fortløpende i tverrfaglig team.

 

Pasientene får tildelt en rehabiliteringskoordinator, og etter en tverrfaglig kartlegging blir det i dialog med pasienten utarbeidet en individuell rehabiliteringsplan. Ved behov, og dersom pasienten har ønske om det, opprettes individuell plan. Gjennom tett dialog med sykehuset videreføres den igangsatte medisinske behandlingen, og pasienten sikres et godt og sømløst behandlingsforløp. Tilpasning av protese gjøres fortrinnsvis på Selli av ortopediingeniør fra Trøndelag Ortopediske Verksted, gjennom dialog med ortoped og rehabiliteringskoordinator ved Selli.

 

Ut ifra kartleggingen ved innkomst settes det mål for oppholdet. Målene tilstreber å være målbare, spesifikke, realistiske og tidsavgrensede. Det opprettes tidlig i behandlingsforløpet kontakt med primærhelsetjenesten for å tilrettelegge for det videre forløpet etter utreise.

 

Aktuelle behandlingstiltak underveis i oppholdet:

Tiltakene som benyttes for måloppnåelse vil variere ut ifra pasientens funksjon og tilstand. Eksempler på dette kan være:

  • Fysisk trening: styrke-, kondisjon-, balansetrening, med og uten protese (benkbehandling, gymsal, uteområdet og behandlingsbasseng)
  • Undervisning: Mestringsstrategier (knyttet til tap, sorg, smerter, ny livssituasjon), avspenning, treningslære, stell av amputasjon, pårørendeundervisning og likemannsarbeid.
  • Funksjonstrening (ADL-funksjoner, tilrettelegging og tilpasning av hjelpemidler, opp/ned fra gulv).
  • Kostholdsveiledning

Kvelder og helger anbefales brukt til restitusjon og aktiviteter som gir overskudd.

 

Priser og praktisk informasjon

Alle pasienter betaler en egenandel på kr. 156,-/ døgn. Egenandel betales opp til egenandelstaket som pr. 1. januar 2023 er kr. 3 040,-

 

Trykk på denne linken for ytterligere praktisk informasjon.