Gå til innhold

Komplekst sykdomsbilde

Hvem kan søke?

Pasienter kan søkes inn til opphold hos oss enten via sykehus eller fastlege.

Gjelder pasienter med et komplekst og sammensatt sykdomsbilde med behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap, for eksempel etter langvarige sykehusopphold eller følgetilstander etter operasjoner.

 

Oppholdets varighet

Oppholdets varighet tilpasses individuelt ut fra mål og behov og vurderes fortløpende i tverrfaglig team. Varigheten er satt til tre uker som utgangspunkt.

 

Rehabiliteringsoppholdets innhold

I rehabiliteringen av pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilder er det hensiktsmessig med en bred tverrfaglig tilnærming for å oppnå best mulig resultater.

På bakgrunn av funn i kartleggingen utarbeides det i samarbeid med pasienten en individuell tverrfaglig rehabiliteringsplan med utgangspunkt i pasientens egendefinerte mål, der man ivaretar hensynet til pasientens funksjonsnivå, behov, ressurser og muligheter.

 

Tiltak underveis i rehabiliteringen

Tiltakene under oppholdet tilpasses individuelt til hver enkelt pasient, og rehabiliteringen følger prinsippet om progresjon. Samtidig som rehabiliteringskoordinator har et overordnet ansvar for å følge opp rehabiliteringsprosessen, er det lagt vekt på hva pasienten kan gjøre på egenhånd med tanke på overføringsverdi til hjemmesituasjonen. Den fysiske treningen omfatter både individuell oppfølging og gruppetrening i tillegg til et bredt spekter av undervisninger der anvendelse av hensiktsmessige mestringsstrategier er i fokus. Rehabiliteringskoordinator tar på et tidlig tidspunkt kontakt med pasientens hjemkommune for å legge til rette for en mest mulig sømløs overgang til hjemmet.

 

Noen eksempler på aktiviteter i rehabiliteringen for pasienter med komplekst sykdomsbilde:

  • Daglig trening i gymsal og basseng kyndig veiledet av fysioterapeut: kondisjonstrening, styrketrening, sirkulasjons- og bevegelighetsøvelser, avspenning
  • Individuell benkbehandling ved behov
  • Mulighet for bassengtrening
  • Utendørs lek og trening
  • Individuell konsultasjon hos lege
  • Kartlegging og kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog
  • Undervisning i mestringsstrategier med psykolog
  • Samtale med psykiatrisk sykepleier ved behov

Kvelder og helger anbefales brukt til restitusjon og aktiviteter som gir overskudd.

 

Priser og praktisk informasjon

Alle pasienter betaler en egenandel på kr. 163,-/ døgn. Egenandel betales opp til egenandelstaket som pr. 1. januar 2024 er kr. 3 165,-

 

Trykk på denne linken for ytterligere praktisk informasjon.