Gå til innhold

Hjertesykdommer

Hvem kan søke?

Pasienter kan søkes inn til opphold hos oss enten via sykehus eller fastlege.

Gjelder pasienter med hjerte- og karsykdommer som har gjennomgått operative inngrep, hovedsakelig i fase 2a, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutvikling. Pasienter med hjertesvikt, fortrinnsvis innen NYHA klasse II-IV. Pasienter med funksjonsnedsettelse som følge av alvorlig hjerte-karsykdom/hjerte-karoperasjoner.

 

Oppholdets varighet

Oppholdets varighet tilpasses individuelt ut fra mål og behov og vurderes fortløpende i tverrfaglig team. Varigheten er satt til tre uker som utgangspunkt.

 

Rehabiliteringsoppholdets innhold

Den tverrfaglige rehabiliteringen spesialtilpasses ut fra individuelle forskjeller i sykdomsbildet, tidligere aktivitetsnivå og funn ved den tverrfaglige kartleggingen. Ved tegn på ustabil hjertesykdom utredes pasienten før videre trening iverksettes. Programmet kombinerer gjerne utholdenhetstrening 3-5 ganger i uken og styrketrening 2-3 ganger i uken. En benytter de samme prinsippene hos de fleste pasienter fordi det alltid er snakk om relativ belastning, ikke absolutt. All trening innledes med en gradvis oppvarming, tilsvarende anstrengelsesgrad 12-13 på Borg RPE-skala. Utholdenhetstreningen utføres kontinuerlig eller intervallbasert, hvor det ved valg av aktivitet tas hensyn til pasientens aktuelle kondisjonsnivå, interesse og forutsetninger.

Ved styrketrening vektlegges funksjonelle øvelser hvor en hovedsakelig benytter egen kroppsvekt som belastning. Treningen gjennomføres med moderat intensitet.  Dersom treningen tolereres godt, kan det være rimelig å øke den relative belastningen, da også ved bruk av ytre motstand, opp mot 80% av 1RM.  All trening avsluttes med en gradvis nedtrapping og uttøyning.

 

Tiltak underveis i rehabiliteringen

I tillegg til fysisk trening har tilbudet i stor grad fokus på læring og anvendelse av hensiktsmessige mestringsstrategier. Gjennom tverrfaglig veiledning er målet å gi pasienten økt kunnskap og innsikt i egen sykdom og situasjon, for å bedre forutsetningen for å mestre hverdagen.

 

Noen eksempler på aktiviteter i hjerterehabiliteringen:

  • Daglig trening i gymsal og basseng kyndig veiledet av fysioterapeut: kondisjonstrening, styrketrening, sirkulasjons- og bevegelighetsøvelser, avspenning
  • Individuell benkbehandling ved behov
  • Mulighet for bassengtrening
  • Utendørs lek og trening
  • Individuell konsultasjon hos lege
  • Kartlegging og kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog
  • Undervisning i mestringsstrategier med psykolog
  • Samtale med psykiatrisk sykepleier ved behov

Kvelder og helger anbefales brukt til restitusjon og aktiviteter som gir overskudd.

 

Priser og praktisk informasjon

Alle pasienter betaler en egenandel på kr. 163,-/ døgn. Egenandel betales opp til egenandelstaket som pr. 1. januar 2024 er kr. 3 165,-

 

Trykk på denne linken for ytterligere praktisk informasjon.