Gå til innhold

Lungesykdommer

Hvem kan søke?

Pasienter kan søkes inn til opphold hos oss enten via sykehus eller fastlege.

 

Oppholdets varighet

Oppholdets varighet er 3 uker.

 

Rehabiliteringsoppholdets innhold

Lungerehabiliteringen har i stor grad fokus på å veilede og motivere pasienten til å starte de endringsprosessene som kreves for å etablere nye vaner, hva angår fysisk aktivitet og livsstil. Dette oppnås blant annet gjennom å gi pasienten større trygghet og mestringsevne i forhold til egen sykdom, økt selvstendighet og bedre livskvalitet.

Treningen innledes med en diagnosespesifikk funksjonskartlegging. Under testing måles saturasjon med pulsoksymetri og opplevelse av anstrengelse bedømmes ved Borg CR10-skala.

 

Treningen er allsidig og omfatter utholdenhets-, styrke- og bevegelighetstrening. Hvilken treningsform som velges avhenger av den enkeltes funksjonsnivå og sykdomstilstand. Hos pasienter med lav fysisk kapasitet eller BMI mellom 14-21 vektlegges styrkeøvelser med hovedvekt på muskulatur som benyttes ved forflytning. Pasienter med lav BMI (<21) får tilbud om næringssupplement i forbindelse med trening for å unngå ytterligere vektreduksjon. Styrketreningen utføres med en intensitet på 70-95 % av 1RM. Intervallbasert utholdenhetstrening er velegnet for pasienter som desaturerer under aktivitet, og som har en stabil vekt. Intervalltreningen utføres med høy intensitet, tilsvarende 6-7 på Borg CR10-skala. Varigheten på treningen tilpasses individuelt.  For at de positive effektene skal vedvare vil det være avgjørende at de nye rutinene opprettholdes etter utreise.

 

Tiltak underveis i rehabiliteringen

Under oppholdet deltar pasienten i undervisning av lege, sykepleier, psykolog og fysioterapeut. Der blir det undervist/ instruert i sykdomslære, medisinbruk, mestringsstrategier, treningslære og ved behov røykekutt.
Pasienten får informasjon om trygderettigheter og individuell oppfølging ved behov.

Kvelder og helger anbefales brukt til restitusjon og aktiviteter som gir overskudd.

 

Lungerehabilitering 1. halvdel 2024

Uke

Gruppe

Dato

1-4

Gruppe 1

03.01.24 – 24.01.24

4-7

Gruppe 2

24.01.24 – 14.02.24

7-10

Gruppe 3

14.02.24 – 06.03.24

14-17

Gruppe 4

03.04.24 – 24.04.24

 

 

 

Lungerehabilitering 2. halvdel 2024

Uke

Gruppe

Dato

37-40

Gruppe 5

11.09.24 – 02.10.24

40-43

Gruppe 6

02.10.24 – 23.10.24

43-46

Gruppe 7

23.10.24 – 13.11.24

 

 

Vi tilbyr også individuell tverrfaglig spesialisert rehabilitering for lungesyke. 

 

Priser og praktisk informasjon

Alle pasienter betaler en egenandel på kr. 163,-/ døgn. Egenandel betales opp til egenandelstaket som pr. 1. januar 2024 er kr. 3 165,-

 

Trykk på denne linken for ytterligere praktisk informasjon.