Gå til innhold

Kreftsykdom

Hvem kan søke?

Pasienter kan søkes inn til opphold hos oss enten via sykehus eller fastlege.

Vi tilbyr individuell rehabilitering til pasienter med kreftsykdom, eller med langvarig redusert funksjonsnivå og allmenntilstand før eller etter kreftbehandling.

 

Oppholdets varighet

Oppholdets varighet tilpasses individuelt ut fra mål og behov og vurderes fortløpende i tverrfaglig team. Varigheten er satt til tre uker som utgangspunkt.

 

Rehabiliteringsoppholdets innhold

Pasientene får tildelt en rehabiliteringskoordinator, og etter en tverrfaglig kartlegging blir det i dialog med pasienten utarbeidet en individuell behandlingsplan. Behandlingen har en individuell tilnærming, der flere aktiviteter foregår i gruppe.

 

Vi har i stor grad fokus på hjelp til å mestre livet med og etter kreftsykdom med best mulig livskvalitet. Rehabiliteringen har fokus på anvendelse av hensiktsmessige mestringsstrategier, fysisk aktivitet og trening, informasjon og veiledning samt tilpasning av kosthold.

 

Tiltak underveis i rehabiliteringen

Valg av tiltak retter seg i hovedsak mot symptomer, og vil blant annet avhenge av faktorer som sykdomsfase, tidligere og pågående medisinsk behandling, pasientens motivasjon og ressurser, samt dagsform. Aktivitetsnivået tilpasses ut i fra den enkeltes behov. Hos pasienter med høy grad av fatigue vektlegges mestringsfokus, energiøkonomisering og lystbetonte aktiviteter.

 

Noen eksempler på aktiviteter i kreftrehabiliteringen:

  • Daglig trening i gymsal og basseng kyndig veiledet av fysioterapeut: kondisjonstrening, styrketrening, sirkulasjons- og bevegelighetsøvelser, avspenning
  • Individuell benkbehandling ved behov
  • Mulighet for bassengtrening
  • Utendørs lek og trening
  • Individuell konsultasjon hos lege
  • Kartlegging og kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog
  • Undervisning i mestringsstrategier med psykolog
  • Samtale med psykiatrisk sykepleier ved behov

Kvelder og helger anbefales brukt til restitusjon og aktiviteter som gir overskudd.

 

Priser og praktisk informasjon

Alle pasienter betaler en egenandel på kr. 156,-/ døgn. Egenandel betales opp til egenandelstaket som pr. 1. januar 2023 er kr. 3 040,-

 

Trykk på denne linken for ytterligere praktisk informasjon.