Gå til innhold

Kreftsykdom

Kreft er en sykdom som berører mange og som kommer til å berøre enda flere i fremtiden. Selv om forekomsten av kreft øker, er det stadig flere som blir friske og mange av de som har kreft lever lengre og har høyere livskvalitet enn tidligere.

 

Behovet for rehabilitering under og etter kreftsykdom er individuelt. Det er flere faktorer som har betydning for rehabiliteringsbehovet, som hvilken kreftform du har, valg av behandlingsmetode, din helse og livssituasjon.

 

Hvem kan søke?

Vårt rehabiliteringstilbud er for deg som:

  • Nylig har vært gjennom kreftsykdom
  • Sliter med senskader etter kreftbehandling
  • Har behov for rehabilitering som kan bidra til økt mestring i hverdagen

Du kan søkes inn via fastlege eller direkte fra sykehus.

 

Rehabiliteringsopphold

Vi tilbyr både døgn- og dagbasert rehabilitering til kreftpasienter. Du kan søkes inn på et individuelt opphold eller et gruppeopphold.

 

Individuelt opphold

Inntaket er individuelt og foregår fortløpende gjennom året. De fleste rehabiliteringsaktivitetene vil foregå i gruppe med andre pasienter. Varigheten på oppholdet er i utgangspunktet satt til tre uker, men vurderes forløpende ut i fra målsetting og behov i tverrfaglig team.

 

Gruppeopphold

Vi har planlagte grupper gjennom året. Rehabiliteringsaktivitetene foregår i gruppe sammen med andre kreftpasienter. Varigheten på gruppeoppholdet er fastsatt til tre uker.

 

Kreftteam

Vårt team består av legespesialist, kreftsykepleier, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Du får tildelt en egen rehabiliteringskoordinator og primærkontakt fra teamet ved ankomst som følger deg gjennom hele oppholdet.

 

Rehabiliteringsplan

Sammen med det tverrfaglige teamet vil du som pasient være med på å utarbeide din egen rehabiliteringsplan som er tilpasset deg og dine behov. Vi har et variert utvalg av rehabiliteringsaktiviteter som omfatter fysiske, sosiale, psykososiale og medisinske aspekter.

 

Et utvalg av de ulike rehabiliteringsaktivitetene i kreftrehabiliteringen kan være;

  • Undervisninger fra flere faggrupper i ulike tema som mestringsstrategier, fatigue og treningsprinsipper
  • Variert utvalgt av gruppetreninger; styrke- og utholdenhetstrening, sirkeltrening, mobilitet og avspenning, samt utendørs fysisk og sosial aktivitet
  • Råd og veiledning i ernæring og kosthold
  • Refleksjonsgrupper med kreftsykepleier
  • Hjelp til å håndtere evt. senskader etter kreftbehandling
  • Råd og veiledning rettet mot utfordringer som fatigue og seksualitet
  • Informasjon og involvering av pårørende

Priser og praktisk informasjon

Alle pasienter betaler en egenandel på kr. 163,-/ døgn. Egenandel betales opp til egenandelstaket som pr. 1. januar 2024 er kr. 3 165,-

 

Trykk på denne linken for ytterligere praktisk informasjon.