Gå til innhold

Brudd og slitasjeskader

Hvem kan søke?

Pasienter kan søkes inn til opphold hos oss enten via sykehus eller fastlege.

 

Vi tilbyr individuelle opphold til pasienter med brudd og slitasjeskader i skjelettet.

 • Postoperativ rehabilitering etter hofte og kneprotese samt bruddskader og andre ortopediske operasjoner
 • Bruddskader i lårhals, bekken, rygg og lårbein
 • Spondylolistese og stenoser i rygg
 • Multitraumer, kompliserte brudd

Oppholdets varighet

Oppholdets varighet tilpasses individuelt ut fra mål og behov og vurderes fortløpende i tverrfaglig team. Varigheten anslås til å være to-tre uker.

 

Rehabiliteringsoppholdets innhold

Pasientene får tildelt en rehabiliteringskoordinator, og etter en tverrfaglig kartlegging blir det i dialog med pasienten utarbeidet en individuell behandlingsplan. Behandlingen har en individuell tilnærming, der flere aktiviteter foregår i gruppe. Med utgangspunkt i pasientens funksjon før den aktuelle hendelsen tilstrebes det å gjenvinne tidlig og best mulig selvstendighet i daglige funksjoner og aktiviteter.

 

Tiltak underveis i rehabiliteringen

Fokus i den tverrfaglige behandlingen for denne pasientgruppen er blant annet ansvarliggjøring av pasienten, adekvat smertebehandling, funksjonell trening, tilrettelegging og veiledning i ADL-trening, samt fokus på anvendelse av hensiktsmessige mestringsstrategier ut ifra situasjon. Tett dialog mellom pasient og tverrfaglig team om smertelindring er en forutsetning for tidlig mobilisering og rehabilitering.

 

Noen eksempler på aktiviteter i rehabiliteringen:

 • Daglig trening i gymsal og basseng kyndig veiledet av fysioterapeut: kondisjonstrening, styrketrening, sirkulasjons- og bevegelighetsøvelser, avspenning
 • Individuell benkbehandling ved behov
 • Utendørs lek og trening
 • Individuell konsultasjon hos lege
 • Kartlegging og kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog
 • Undervisning i mestringsstrategier med psykolog
 • Samtale med psykiatrisk sykepleier ved behov

Kvelder og helger anbefales brukt til restitusjon og aktiviteter som gir overskudd.

 

Priser og praktisk informasjon

Alle pasienter betaler en egenandel på kr. 163,-/ døgn. Egenandel betales opp til egenandelstaket som pr. 1. januar 2024 er kr. 3 165,-

 

Trykk på denne linken for ytterligere praktisk informasjon.